Categorie: Uncategorized

(Huis)stof tot nadenken!

In ons onderzoek willen we nagaan in welke mate de jongeren in de omgeving rond 3M zijn blootgesteld aan PFAS. Maar ook hoe die PFAS precies in het lichaam terechtkomen. Als onderdeel van dat onderzoek willen we huisstof verzamelen bij de deelnemers thuis. We willen analyseren of er veel...

Aanmeldingen voor jongerenstudie nog steeds welkom!

De voorbije weken kregen we reeds 324 aanmeldingen van jongeren die graag willen deelnemen aan ons onderzoek. Daarvan voldoen 288 jongeren aan alle selectiecriteria, zoals leeftijd, maar ook minstens vijf jaar in het onderzoeksgebied wonen. We verwelkomen dus nog steeds nieuwe aanmeldingen. Doe je graag mee met onze jongerenstudie? Laat ons...