Het onderzoek

Het onderzoeksplan werd opgemaakt door de wetenschappelijke partners van het onderzoeksconsortium, in overleg met de Vlaamse overheid als opdrachtgever, de Stuurgroep van het onderzoek, de lokale adviesgroep en enkele externe experten.

Het onderzoeksplan wordt momenteel gefinaliseerd en zal binnenkort beschikbaar worden gemaakt op deze pagina.