(Huis)stof tot nadenken!

In ons onderzoek willen we nagaan in welke mate de jongeren in de omgeving rond 3M zijn blootgesteld aan PFAS. Maar ook hoe die PFAS precies in het lichaam terechtkomen.

Als onderdeel van dat onderzoek willen we huisstof verzamelen bij de deelnemers thuis. We willen analyseren of er veel PFAS aanwezig zijn in dit stof, welke PFAS dat zijn, en of jongeren met meer PFAS in huis ook hogere waarden hebben in hun bloed. Het is een aspect waarover momenteel nog maar weinig kennis beschikbaar is.

Het verzamelen van het huisstof is een optioneel onderdeel van het onderzoek, maar heel wat jongeren hebben aangegeven dat ze hieraan willen meewerken. De pakketjes voor de staalname worden momenteel verdeeld.

Elk pakketje bevat vier glazen schaaltjes, twee voor de slaapkamer en twee voor de woonkamer. Deze schaaltjes moeten minstens drie maanden blijven staan in huis om voldoende stof te kunnen verzamelen, bijvoorbeeld op een kast of op de grond. En uiteraard mogen de schalen in die tijd niet gepoetst of gestofzuigd worden.

In het pakket zitten alle nodige instructies, maar in dit filmpje laten we nog eens zien hoe de schaaltjes geplaatst en weer opgeruimd moeten worden:

Aanvullend op het plaatsen van de schalen krijgen de deelnemers ook de nodige materialen om stof te verzamelen op de bovenkant van een kast. Onderstaand filmpje toont nog eens hoe dit moet: