Een stand van zaken van het onderzoek…

In het voorjaar van 2022 ging de ‘jongerenstudie HBM – in de omgeving van 3M’ van start. Voor dit onderzoek zochten we driehonderd jongeren die geboren zijn tussen 2006 en 2009 en wonen binnen 5 km van 3M in Zwijndrecht.

In de laatste week van april werden de eerste uitnodigingen verstuurd en ongeveer twee maanden later werden iets meer dan driehonderd jongeren bereid gevonden om deel te nemen aan het onderzoek.

Veldwerk humane biomonitoring

In totaal werden 2674 uitnodigingen verstuurd en we kregen 377 reacties. Hiervan voldeden 331 jongeren aan de inclusiecriteria en uiteindelijk werden 303 jongeren onderzocht op één van de 12 onderzoeksdagen tussen eind juni en eind augustus.

 • 44 deelnemers uit Antwerpen
 • 166 deelnemers uit Zwijndrecht
 • 93 deelenmers uit Beveren – Melsele – Kallo

De deelnemersgroep omvat ongeveer een gelijk aantal jongens (48,8%) en meisjes (51,2%) en een gelijkmatige spreiding over de vier geboortejaren:

 • 2006: 22,8%
 • 2007: 34,3%
 • 2008: 24,4%
 • 2009: 18,5%

De onderzoeken werden uitgevoerd door ervaren verpleegkundigen op centrale locaties in het onderzoeksgebied. Tijdens het onderzoek werd er bij de jongeren een bloedstaal afgenomen en werd gevraagd om in een potje te plassen. Er werden ook enkele metingen uitgevoerd (o.a. gewicht, lengte, bloeddruk, heup- en buikomtrek).

Daarnaast moesten de deelnemers en hun ouders ook heel wat vragenlijsten invullen.

Veldwerk milieustalen

Optioneel konden deelnemers ook hun groenten uit de moestuin, kippeneieren, bodem, compost en regenwater later analyseren. In totaal kregen we 101 toezeggingen voor deelname aan dit milieuonderdeel (sommige deelnemers zijn broers of zussen die op hetzelfde adres wonen, wat het aantal unieke locaties op 85 brengt).

Verschillende deelnemers hadden dit jaar geen of weinig groenten in de moestuin omwille van de ‘no regret-maatregelen’ in de regio. En door de droge zomer lagen veel moestuinen er verdroogd bij. De uitgedroogde bodem maakte het ook lastig om de bodemstalen te nemen en regentonnen en -putten stonden soms droog. Desalniettemin werden uiteindelijk heel wat stalen verzameld:

 • Eieren: 37 stalen, van 37 gezinnen
 • Bodem moestuin: 62 tuinen
 • Bodem kippenren: 38 tuinen
 • Bodem serre: 9 tuinen
 • Compost: 36 tuinen
 • Regenwater: 54 tuinen
 • Groenten, fruit of noten: 171 stalen, van 61 tuinen

Deze stalen worden momenteel geanalyseerd. Met deze resultaten proberen we een beter inzicht te krijgen in de mogelijke relatie tussen concentraties in de nabije leefomgeving, in zelf geteelde voeding en de concentraties in het lichaam van de jongeren.

Huisstof

Alle deelnemers kregen de mogelijkheid om huisstof te verzamelen voor analyse. We willen bij 150 deelnemers analyseren of er veel PFAS aanwezig zijn in dit stof, welke PFAS dat zijn, en of jongeren met meer PFAS in huis ook hogere waarden hebben in hun bloed. Het is een aspect waarover momenteel nog maar weinig kennis beschikbaar is. Maar liefst 239 deelnemers gingen in op deze vraag.

Pakketjes met de nodige materialen voor de staalname werden verdeeld tijdens de onderzoeksdagen in de zomer of aan huis geleverd. Lees er meer over in dit nieuwsitem.

De schalen moeten minstens drie maanden blijven staan in huis om voldoende stof te kunnen verzamelen, bijvoorbeeld op een kast of op de grond. En uiteraard mogen de schalen in die tijd niet gepoetst of gestofzuigd worden. In oktober werden de eerste pakketjes terug ingezameld. Maar bij sommige deelnemers moeten de schalen nog tot eind november blijven staan.

Labo-analyses

Nu het merendeel van de stalen verzameld is, draaien ook de labo-analyses op volle toeren. In de stalen worden 21 verschillende PFAS gemeten.

Vragenlijsten en 20 euro beloning

Tot slot worden ook nog gegevens verzameld bij de deelnemers zelf. De jongeren en hun ouders kregen heel wat vragenlijsten toegestuurd en in sommige gevallen vraagt het wel wat opvolging om deze volledig ingevuld terug te krijgen. Van zodra we alle gegevens hebben ontvangen per gezin, ontvangen de jongeren hun welverdiende beloning van 20 euro.

Statistische analyse en rapportering

Alle gegevens van de labo-analyses en vragenlijsten worden verzameld in een databestand en pas als dit bestand volledig is kan gestart worden met de statistische verwerking, de interpretatie van de gegevens en rapportering.

De resultaten zullen in het voorjaar van 2023 bekend worden gemaakt.