Bekendmaking resultaten jongerenstudie op 24 april 2023

Update: de resultaten werden bekendgemaakt. Raadpleeg ze hier.


Binnenkort worden de resultaten van de jongerenstudie bekendgemaakt, ongeveer één jaar na de start van de rekrutering.

In dat ene jaar werd enorm veel werk verzet: bloed- en urinestalen werden afgenomen bij 303 jongeren in de zomer van 2022. Deze stalen werden geanalyseerd op een hele reeks PFAS en gezondheidsmerkers. De jongeren en hun ouders vulden uitgebreide vragenlijsten in en bij verschillende gezinnen werden milieustalen verzameld en onderzocht. Meer info over het verloop van ons onderzoek vind je hier.

Communicatieplanning 24 april:

Op maandag 24 april zullen we de resultaten van ons onderzoek bekendmaken. Rond 12u zullen we het volledige rapport en een samenvatting van de resultaten publiceren op deze website en sturen we ook een perstekst uit. In de namiddag zijn de onderzoekers beschikbaar voor vragen van de pers.

Deze planning geeft ons nog wat tijd om op 24 april in de voormiddag eerst de deelnemers aan het onderzoek, de lokale besturen en onze lokale adviesgroep in te lichten over de resultaten. We zijn hen immers zeer dankbaar voor hun vrijwillige inzet en de constructieve betrokkenheid bij ons onderzoek. We vinden het daarom belangrijk om hen als eersten te informeren over de resultaten.

Infoavonden voor deelnemers en het algemene publiek: 25 april en 2 mei

In de dagen na de bekendmaking van de resultaten zullen we twee infoavonden organiseren voor deelnemers en het algemene publiek: dinsdag 25 april online en dinsdag 2 mei op locatie in Zwijndrecht (in Basisschool ’t Laar).

Deze infoavonden zullen de mogelijkheid bieden aan alle geïnteresseerden om meer in detail stil te staan bij de resultaten en vragen te stellen aan de onderzoekers.

Voor deelnemers aan het onderzoek is er bijkomend ook de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een persoonlijk gesprek met een studiearts. Zij kunnen ook steeds telefonisch of per e-mail contact opnemen met de onderzoekers.

Kort samengevat:

Maandag 
24 april 2023
Bekendmaking van de onderzoeksresultaten:
– Voormiddag: 
° deelnemers via post/e-mail 
° overleg met lokale besturen en lokale adviesgroep 
– 12u: rapport online en versturen perstekst
– Namiddag: beschikbaarheid onderzoekers voor persvragen
Dinsdagavond 25 april 2023Online infoavond – meer info vind je hier!
Dinsdagavond 2 mei 2023Infoavond in Zwijndrecht (Basisschool ’t Laar) – meer info vind je hier!