Lokaal overleg

Bij de start van de jongerenstudie werd een lokale adviesgroep opgericht met vertegenwoordigers van verschillende lokale organisaties. Verslagen van de bijeenkomsten worden op deze pagina beschikbaar gemaakt.

Waarom een lokale adviesgroep?

Een lokale adviesgroep zal de onderzoekers bijstaan bij het maken van keuzes over het onderzoeksopzet, de rekrutering van deelnemers, de communicatiestrategie en de doorvertaling van de resultaten naar beleid en praktijk (bv. eventuele noodzaak tot bijsturen van de no regret-maatregelen).

In deze adviesgroep wordt gestreefd naar een brede samenstelling, dit wil zeggen leden met interesse in de plaatselijke gezondheidspreventie en de HBM-studie, bijvoorbeeld medische professionals, medisch milieukundigen uit het lokaal gezondheidsoverleg, lokale bevolking en actiegroepen, lokale besturen, een enz. Alle organisaties met interesse in het onderzoek zijn welkom om deel te nemen. 

Verslagen van de bijeenkomsten: