Extra metingen op biobankstalen van de jongerenstudie

In de zomer van 2022 namen 303 jongeren deel aan de humane biomonitoring, waarbij onder meer bloed en urine werd verzameld. Een deel van die stalen werd gebruikt voor de analyse van PFAS en verschillende gezondheidsmerkers. Een ander deel (de reststalen) werd sindsdien bewaard in een biobank. 

In het toestemmingsformulier voor deelname aan de jongerenstudie gaven alle deelnemers de toestemming om deze reststalen te bewaren en te gebruiken voor bijkomend wetenschappelijk onderzoek.

In het kader van een extra onderzoek in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid, werd in 2022 een aanvraag ingediend om bijkomende metingen uit te voeren op een deel van deze reststalen. De aanvraag werd goedgekeurd door de ethische commissie van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en door de toezichtcommissie die verantwoordelijk is voor het beheer van de biobankstalen (onder leiding van studiearts Vera Nelen).

Waarom worden deze bijkomende analyses uitgevoerd?

Het onderzoeksgebied van de PFAS-jongerenstudie is gelegen nabij het havengebied van Antwerpen, en dus zijn er behalve 3M en PFAS ook andere industriële activiteiten en andere types milieublootstelling, waaronder ook van verkeer, die een invloed kunnen hebben op de blootstelling aan chemische stoffen en de gezondheid van de jongeren. Deze extra opdracht heeft tot doel om na te gaan wat de relatieve bijdrage is van PFAS ten opzichte van deze andere relevante milieuvervuilende stoffen voor de gezondheidseffecten die in de jongerenstudie werden onderzocht. We weten namelijk dat gezondheidseffecten door verschillende factoren – en dus ook verschillende milieuvervuilende stoffen – worden beïnvloed.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een afzonderlijke opdracht voor het Agentschap Zorg en Gezondheid, door VITO, VUB, PIH en UHasselt. Het einde van het project is voorzien op 30 september 2023. De resultaten zullen er dus pas zijn na het einde van de PFAS-jongerenstudie.

Over welke bijkomende milieuvervuilende stoffen gaat het?

  • Verschillende metalen in bloed en urine (Cd, Pb, Tl, Ni, Cr, V, Sb, Co, Cu, Zn, Mo, Li, Al, Ti, Pt, Ag, Hf, U, Bi, W) 
  • Arseenmerkers in urine 
  • Merkers van verbrandingsgerelateerde stoffen (benzeen, PAK’s) in urine 

Wat gebeurt er met de resultaten? 

Deze aanvullende resultaten worden beschreven in een rapport tegen eind september 2023. Het rapport zal ook te raadplegen zijn op de website van de jongerenstudie (www.hbm-pfas.be). Voor bijkomende metingen die worden uitgevoerd op biobankstalen, zoals dit extra onderzoek, zullen de deelnemers (de jongeren) niet automatisch hun eigen meetwaarden ontvangen. Maar ze kunnen deze wel opvragen bij het PIH. De deelnemers zullen daarover de nodige informatie ontvangen van zodra de resultaten beschikbaar zijn. De deelnemers werden onlangs reeds ingelicht over deze bijkomende opdracht.