Infoavonden over resultaten jongerenstudie: 25 april en 2 mei

Op maandag 24 april werden de resultaten van de jongerenstudie bekendgemaakt.

Om meer duiding te geven bij de resultaten organiseerden we twee infoavonden, beide voor deelnemers én het algemene publiek:

  • Dinsdag 25 april: online (Microsoft Teams)
  • Dinsdag 2 mei: in Zwijndrecht (Basisschool ‘t Laar)

Online infoavond: dinsdag 25 april, 20u00

Infoavond in Zwijndrecht: dinsdag 2 mei, 20u00

  • Waar? In Basisschool Het Laar (Laarstraat 10 in Zwijndrecht)
  • Tijdens deze infoavond in Zwijndrecht was er meer gelegenheid om in gesprek te gaan over de resultaten. We maken nog een verslag van de discussie.

Deelnemers aan het onderzoek kunnen zich ook inschrijven voor een persoonlijk gesprek over de resultaten. Meer info daarover is te vinden in de brief met je resultaten of via de pagina voor deelnemers.