Alle omwonenden in een straal van 5 km rond 3M, ten westen van de Schelde, kunnen zich hiervoor aanmelden....