Vlaamse overheid kondigt nog een grootschalig bloedonderzoek naar PFAS aan.

In de zomer van 2021 werden reeds bloedstalen onderzocht van 796 burgers rondom 3M. Na het bekendmaken van de resultaten van deze analyses, kondigde de Vlaamse overheid aan dat ook andere omwonenden rond 3M de kans zouden krijgen om hun bloed te laten onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden voor dit PFAS-bevolkingsonderzoek via de website van de Vlaamse overheid.

Deze aanmelding is mogelijk sinds 19 april 2022 voor alle burgers die wonen binnen een straal van 5 km rond 3M, ten westen van de Schelde. Er is geen leeftijdsbeperking, dus ook kinderen kunnen worden aangemeld. De metingen zullen starten in het najaar van 2022 en worden gespreid over meerdere jaren.

Het gaat hier dus over een bijkomende studie, naast de jongerenstudie die eveneens door de Vlaamse overheid gefinancierd wordt.

Jongeren die geboren zijn in 2007 en 2008 worden aangemoedigd om deel te nemen aan onze jongerenstudie, maar kunnen zich tegelijk ook aanmelden voor het grootschalige bloedonderzoek. In de jongerenstudie zullen naast PFAS in bloed ook allerlei andere metingen worden uitgevoerd, zoals gezondheidsmetingen en metingen in huisstof, in de bodem van de tuin, in groenten uit de tuin en in eieren van eigen kippen. Alle jongeren die in aanmerking komen voor de jongerenstudie zullen binnenkort een uitnodiging krijgen via de post.

Meer info over de jongerenstudie vind je op deze website.

Meer info over het PFAS-bevolkingsonderzoek vind je op de website van de Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/zwijndrecht/pfas-bevolkingsonderzoek